Тресе ми се лада

На времето Трендо избаци на оннет еден клип , едно ремек дело од оние лудацине сателити. Тогаш не можев на себе да си дојдам од смеење. Ова е уште боље.

CONVERSATION

1 comments:

GoodBytes said...

ЛОЛ, асфалт не можеш да видиш, ама барем столиците во кафанчето се Coca-Cola, да се знае кој е класа!

:-)

Back
to top