Т'га за флерт


Орелски крилја как да си метнех
и в наши ст'рни да си прелетнех
Во наши дискотеки ја да си идам
да видам Сектор, Капан Ан да видам
Да видам дал симптија и тамо
со мене ќе флерта ко и вамо

Ако как овде симпатија се понаша
Ако пак симпатија иницијатива нема
На п'т далечни ја ќе се стегнам
и в други дискотеки ќе си побегнам
Каде симпатија смешки раскажува
Каде симпатија комплименти раздава

Не ја не можам онлајн да седам
Не ја не можам виртуелни флертови да гледам
Дајте ми крилја ја да си метнам
И в наши дискотеки да си прелетнам
На наши места ја да си идам
да видам Менада, Чаршија да видам

Тамо пијачка греит душата
И фини бендој свират до зората
Тамо османлија во минатото на сила
сета своја раскош ја растурила
Чирак калајџија гледаш работи
Или стар шапкар на капи мести омоти
Чајџилница погледнеш или кафеана
Сегде божева је хубавина

Тамо по срце пијачка да пијам
С'нце да зајдвит, ја да флертам

CONVERSATION

0 comments:

Back
to top